1. 7 Tháng Mười Hai, 2014

    Chúng tôi cần báo giá in lịch để bàn, Nhờ Quý Công ty báo giá sớm.Trân trọng

    • 10 Tháng Mười Hai, 2014

      em vui lòng để lại địa chỉ liên hệ : số điện thoại , email hoặc em có thể liên hệ với công ty qua số điện thoại của công ty trên trang web để được tư vấn và báo giá chính xác. vì công ty không biết em in số lượng bao nhiêu để có thể báo giá chính xác cho em được.

  2. Em vui lòng để lại chi tiết liên hệ : số điện thoại, email hoặc em có thể liên hệ số điện thoại trên website để Công ty tư vấn và báo giá cho em nhé. Vì Công ty không biết em in số lượng bao nhiêu để có thể báo giá chính xác cho em được.

  3. em vui lòng để lại địa chỉ liên hệ : số điện thoại , email hoặc em có thể liên hệ với công ty qua số điện thoại của công ty trên trang web để được tư vấn và báo giá chính xác. vì công ty không biết em in số lượng bao nhiêu để có thể báo giá chính xác cho em được.

  4. em vui lòng để lại địa chỉ liên hệ : số điện thoại , email hoặc em có thể liên hệ với công ty qua số điện thoại của công ty trên trang web để được tư vấn và báo giá chính xác. vì công ty không biết em in số lượng bao nhiêu để có thể báo giá chính xác cho em được.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.